בית המשפט קבע – האב ישלם 500 ש"ח למזונות כל ילד

דף הבית משרד עורכי דין רות דיין > הישגים משפטיים > בית המשפט קבע – האב ישלם 500 ש"ח למזונות כל ילד

בית המשפט קבע – האב ישלם 500 ש"ח למזונות כל ילד
09 אוק, 2017

משרדנו יצג אב בהליכים הנוגעים למשמורת ולמזונות שלושה ילדים.

בית המשפט דחה טענות האם, כי אין להחיל את פסק דינו של בית המשפט העליון שקבע כי שני ההורים חבים באופן שווה במזונות ילדיהם – וקבע כי מאחר ופסק דינו של בית המשפט העליון "ניתן במהלך בירור התובענה ולאחר שנפסקו מזונות זמניים ומדור.

על פי הדין, נקודת המוצא העקרונית היא כי הלכה שיפוטית חדשה פועלת הן רטרוספקטיבית והן פרוספקטיבית". לפיכך יש להחיל את פסק דינו של בית המשפט העליון ועל שני ההורים להמשיך לפעול לטובת ילדיהם. נוסף לכך, קיבל בית המשפט את טענות האב כי יש להחיל את פסק דינו של בית המשפט העליון ולנקוט בגישה שוויונית בקביעת מזונותיהם של שלושת ילדיו הקטינים וביטל ההחלטה שקבעה כי על האב לשאת במזונותיהם ומדורם הזמניים של הילדים בסכום של 7,000 ₪ בחודש (ייאמר מיד, כי החלטת בית המשפט למזונות זמניים ניתנה לפני ההלכה שנקבעה בבית המשפט העליון).

עוד מצא בית המשפט כי האב משתכר כ-50 אחוזים יותר מאשר האם, אולם מאחר ונקבע בפסק הדין כי משמורת הילדים כמעט שוויונית וישנה היתכנות למשמורת משותפת, על אב לשאת במזונות שלושת ילדיו הקטינים בסכום של 1,500 ₪ (500 ₪ לילד), עד הגיע הילד לגיל 18 (או סיום כיתה י"ב), ואין לחייבו במזונות בזמן שירותם הצבאי של ילדיו.

הוסיף בית המשפט וקבע בפסק דינו, כי בשים לב לאמור בפסק דינו של בית המשפט העליון, ומאחר ושני ההורים נושאים בשכר דירה המתאימה למגורי הילדים, אין לחייב את האב בתשלום המדור.

לאחר שבית המשפט מצא כי יש לבטל את ההחלטה למזונות זמניים, ומאחר ו"לא יהיה זה הוגן להותיר את מלוא חיובו של האב במזונותיהם הזמניים של הילדים" – על האם להשיב לאב סכום של 20,000 ₪ ששילם ביתר עבור מזונותיהם.

לתיאום פגישת ייעוץ
עם עו"ד רות דיין

    מעדיפים להשאיר פרטים טלפונית? 03-6708888
    התחייבות לדיסקרטיות מוחלטת

    לקבלת ייעוץ משפטי פרטני