הישגים משפטיים

בשנים האחרונות זכינו ב – 90% מהתיקים שהגיעו לפסקי דין, ביתר המקרים עשינו את מירב מאמצינו על מנת להשיג עבור לקוחותינו הסכמים מעולים. ניהול הליך משפטי מצריך מומחיות, מהירות מחשבה, הבנה אסטרטגית רחבה, יסודיות וכישורים משפטיים מעולים. קראו באילו החלטות ופסקי דין זכה משרדנו, לרבות מספר פסקי דין בהם זכינו בטענות שנראו תחילה כחסרות סיכוי.

 • 01 יונ, 2021

  איזון שווי מניות חברה

  איזון שווי מניות חברה ותשלום המחצית ממניות החברה
  תמ"ש 19912-01-16 בפני כב' השופטת עידית בן-דב ג'וליאן

  האישה אותה ייצג משרדנו, עתרה לקבלת מחצית משווי מניות הבעל בחברה בעוד שהבעל טען שהמניות ניתנו לו ע"י הוריו במתנה, ללא תמורה ולפיכך אינו חלק מהרכוש המשותף.

  בית המשפט קיבל את עמדת האישה וקבע כי המניות ניתנו לנתבע כחלק מהרכוש המשותף ועליו לשלם לאשה מחצית משווין שהוערך ע"י מומחה מטעם בית משפט בסך של 1.3 מ' ₪.

 • 30 מאי, 2021

  בית המשפט פסק מזונות מכובדים בניגוד לבקשת האב

  פסיקת בית המשפט לדמי מזונות מכובדים ובניגוד לבקשת האב לפטור אותו מהוצאות תשלום מדור ולדמי מזונות מינימאליים

  תלה"מ 31145-05-19 החלטת כב' השופטת סגלית אופק בבית משפט לענייני משפחה ת"א

  משרדנו יצג את האם בהליך למזונות קטין. האב טען שהכנסתו אינו יציבה ושיש לפסוק מזונות מינימאליים ואין לחייבו בתשלום הוצאות ויש לחייב את האם ב- 80% מהוצאות החריגות. לאחר שהתקבלה בקשתנו לגילוי מסמכים בית המשפט הנכבד פסק סך 3,800 ₪ לילד עד גיל 6 ולאחר גיל 6 סך 2,700 ₪ כולל הוצאות מדור.

 • 25 מאי, 2021

  חיוב התובעת במחצית יתרת המשכנתא בניגוד לבקשת הנתבע

  פסיקת בית המשפט לענייני משפחה בת"א לחיוב התובעת במחצית יתרת המשכנתא בניגוד לבקשת הנתבע לתשלום 20% בלבד ולאחר חלוקת התמורה

  תלה"מ 8769-06-19

  המדובר בשתי תביעות הדדיות בין בני זוג אגב פרידתם בהן משרדנו מייצג את התובעת, עתירתנו – להצהיר ולהורות על פירוק השיתוף בדירת המגורים של הצדדים וחלוקת התמורה ע"פ החלק היחסי של כל צד 80% – 20% וכל אחד מהצדדים יישא במחצית יתרת המשכנתא מחלקו בתמורה.

  מנגד התובע עתר להורות על פירוק השיתוף בדירת המגורים של הצדדים וחלוקת התמורה בין הצדדים רק לאחר החזר הלוואת המשכנתא. בית המשפט הנכבד – קיבל את טענותינו וקבע שהדירה תתחלק כך שהתובעת תקבל 80% מהדירה והנתבע 20% וכל אחד מהצדדים יחזיר מחצית מהמשכנתא מתוך חלקו בדירה.

 • 11 מרץ, 2021

  בבקשה להשהיית תשלומי מזונות זמניים

  החלטה בבקשה להשהיית תשלומי מזונות זמניים
  תלה"מ 27934-02-18 בפני כב' השופטת עידית בן-דב ג'וליאן

  הגשת בקשה בשם האב, להשהיית תשלום מזונות זמניים שנפסקו בהחלטה קודמת עבור שני ילדיהם הקטינים של הצדדים ולחילופין הפחתתם וקיזוז סכומים ששילם לידי האם כנגד תשלומים עתידיים.

  הטענה המרכזית היא כי בשל משבר הקורונה חל שינוי נסיבות מהותי ממועד מתן ההחלטה למזונות זמניים. ונקבע כי לא ישולמו מזונות זמניים מהאב לידי האם וכל אחד מהצדדים ישא במלוא צרכי הקטינים כאשר הם עמו.

 • 10 ספט, 2020

  בית המשפט דחה תביעה להארכת מועד פינוי הדירה

  נדחתה טענת התובעת כי בשל סיכול סידור הגט יש לתת לה ארכה לפינוי הנכס של הנתבע  

  בתה"ס 52451-02-20 לפני כב' השופטת רבקה מקייס – סגנית נשיאה.

  בני הזוג ערכו הסכם גירושין לפיו הייתה האישה אמורה לפנות את בית המגורים כנגד קבלת סכומי כסף.

  האישה הגישה תביעה במסגרתה עתרה להאריך את מועד הפינוי בחצי שנה, בטענה שהגט בין הצדדים סודר באיחור. בית המשפט הנכבד דחה את התביעה וקיבל את טענות הנתבע, המיוצג ע"י משרדנו לפיהם, אין קשר בין מועד סידור הגט לבין המועד שנקבע בהסכם לפינוי הדירה וממילא ספק עם לביהמ"ש סמכות לשנות מועד שנקבע בהסכם.

  התביעה נדחתה תוך חיוב התובעת בהוצאות בסך 30,000 ₪ לטובת הנתבע ו-15,000 ₪ לטובת אוצר המדינה.

 • 06 ספט, 2020

  חיוב חברה בשליטת הבעל בערובה של 4.5 מיליון ₪

  בערעור שהוגש על ידי משרדנו ברמ"ש 7472-07-20 קיבל בית המשפט המחוזי ע"י כב' השופטת ורדה פלאוט את מלוא טענות האישה, והפך את החלטת בית המשפט לענייני משפחה תוך חיוב החברה המצויה בשליטת הבעל בערובה משמעותית של 4.5 מיליון ₪

  להבטחת זכויותיה כתנאי מקדים לביצוע מהלך הנפקה לו עתרה החברה העוסקת בתכנון והקמת פרויקטים של בניה.

  במסגרת ההליכים בין הצדדים עתרה החברה אשר 50% ממנה מהווה חלק מהרכוש המשותף לבני הזוג לשעבר, להתיר לה לבצע מהלך הנפקה וגיוס אג"ח בשווי 90 מיליון ₪ וזאת בניגוד לצו מניעה שניתן כנגד החברה שלוש שנים קודם לכן.

  בית המשפט לענייני משפחה, התיר את ביצוע המהלך, ללא כל תנאי או בטוחה, על אף טענות האישה לפגיעה בזכויותיה וריקון החברה ע"י בן הזוג לשעבר באמצעות מהלך תוך משיכת סכומי עתק לכיסו. כן חייב בית המשפט לעינייני משפחה את האישה בהוצאות גבוהות.

  בית המשפט המחוזי הפך את החלטת בית המשפט לענייני השפחה, הורה לחברה כאמור להפקיד בטוחה בסך של 4.5 מליון ₪ בחשבון נאמנות בתוך 30 יום כתנאי מקדים לביצוע מהלך ההנפקה, כמו כן ביטל בית המשפט המחוזי את ההוצאות בהן חויבה האישה.

 • 18 אוג, 2020

  העתקת מקום מגורי קטינים בניגוד להמלצת המומחה

  פסיקת בית המשפט להעתקת מקום מגורי הקטינים בניגוד להמלצות המומחה

  בבית המשפט נעתר לבקשת האם להעתקת מגורי הקטינים בתלה"מ 53773-12-19 בבית משפט לענייני משפחה ברשל"צ ע"י כב' השופטת מרים רום פלאי.

  בית המשפט הנכבד, נעתר לבקשת המבקשת, להעתיק מגוריה ומגורי הקטינים לצפון וזאת חרף התנגדות האב. בית המשפט פסק באופן חריג בניגוד להמלצות המומחה בחוות דעתו, לאחר שנחקר על ידי המבקשת תחת ייצוגנו ותוך שבית המשפט השתכנע כי טובת הקטינים בנסיבות המקרה הינה העתקת מגורי הקטינים עם האם המשמורנית.

 • 06 ינו, 2020

  המערערת תשלם את חלקה בסכום ההלוואה

  בית המשפט המחוזי בתל אביב קבע כי המערערת תשלם את חלקה בסכום ההלוואה

  עמ"ש 52060-11-18, בית המשפט המחוזי בתל אביב- יפו, בפני כבוד השופט סגן הנשיא שאול שוחט שופטת ענת רביד, שופט נפתלי שילה. (6.1.2020)

  הלקוחה שלנו עזרה לאחיה ואשתו בהלוואת סכום כספי לא מבוטל כדי שאלו ירכשו דירה. הזוג עשה שימוש בכספים ואכן רכשו הם דירה. לאחר שנים נקלעו יחסי הזוג למשבר והם נמצאים בהליכי גירושין.

  במקביל לכך מיאנה האישה להחזיר את כספי ההלוואה לאחות של בעלה היות ולטענתה מדובר במתנה. לאחר שבית המשפט לענייני משפחה בתל אביב-יפו קיבל את תביעת האחות המיוצגת על ידינו ופסק כי על האח ואשתו להחזיר את החוב בחלקים שווים, ערערה האישה על החלטה זו לבית המשפט המחוזי, אשר הציע לצדדים כי האישה תשלם לאחות סכום של 450,000 ₪ המהווים את חלקה בהלוואה.

 • 15 דצמ, 2019

  ביטול והפחתת מזונות קטינים

  בית המשפט הורה על ביטול והפחתת מזונות הקטינים

  תלה"מ – 50718-04-18, תלה"מ 41370-04-19 – בית המשפט לענייני משפחה תל אביב- יפו, כבוד השופטת קרן גיל.(15.12.2019)

  בעת משבר ביחסים אליו נקלעו הצדדים, החליטו לחתום על הסכם שלום בית לחילופין גירושין ובו נקבע סכום מזונות אותו ישלם האב באם יתגרשו הצדדים. לאחר החתימה על ההסכם שבו הצדדים לשלום בית ואף נולד להם ילד נוסף. לאחר מספר שנים שב והיכה המשבר בין הצדדים והם החליטו להתגרש. על אף התנגדותו של האב עברה האם לגור בעיר אחרת ואיתה הקטנים.

  הוכח בבית המשפט לענייני משפחה בתל אביב – יפו כי התקיים שינוי נסיבות מהותי בין הצדדים המצדיק דיון מחדש בעניין המזונות.

  בהחלטת בית המשפט בוטלו מזונות הבן הגדול ומזונות שני הקטנים הופחתו באופן משמעותי כך שסכום המזונות החודשי שנקבע לאב עמד על 3800 ₪ במקום 8000 ₪. בנוסף, האם, שעד לשלב ההחלטה סירבה בכל תוקף לעזור ולקחת חלק בנטל הסעת הילדים מעיר לעיר חויבה לשאת בחצי מהנטל.

 • 03 נוב, 2019

  דחייה על הסף לתביעות הקנטרניות של האב

  בית המשפט הורה לדחות על הסף תביעות קנטרניות של האב

  תלה"מ 62148-06-19, תלה"מ 45806-06-19,בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב-יפו, כבוד השופט ארז שני. (3.11.2019)

  בהחלטת בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב נאמר כי על התובע לנהוג בתום לב דיוני בהגשת תביעתו, תביעת הרכוש שהגיש האב כנגד מרשתנו כללה תובענה לאיזון כספים בגובה מאות אלפי שקלים לאחר שכבר נערך ונחתם בין הצדדים הסכם גירושין אשר כלל סעיף העדר תביעות, בנוסף נתבעו על ידי האב כספים רבים.

  בית המשפט מחק את התובענה ומורה כי התובע יישא בהוצאות בסכום 4000 ₪. בהחלטת בית המשפט בבקשת האב לקציבת מזונות זמניים והפחתתם נקבע כי לא חל שינוי משמעותי בהכנסות הצדדים ובנסיבות אשר היו קיימות ביום חתימת ההסכם. הבקשה נדחית אין טעם להפחתת המזונות.

 • 22 אוק, 2019

  מחיקת תביעה לשינוי הסדרי שהות

  בית המשפט הורה על מחיקת תביעה לשינוי הסדרי שהות

  תלה"מ 58191-05-19 -בית המשפט לענייני משפחה בראשון לציון, כבוד השופטת הבכירה אסתר שטיין.( 22.10.2019)

  בתביעה שהוגשה כנגד מרשתנו תבע האב כי יש לשנות את הסדרי השהות כפי שנקבעו בין הצדדים בהסכם הגירושין שלהם, אשר לו תוקף של פסק דין מחייב.

  בכתב ההגנה של האם טענו כי תביעת האב היא תביעה טקטית המוגשת ממניעים פסולים בשל רצון האב בהפחתת מזונות הקטינים.

  האם במשך שנים, מהווה הורה דומיננטי ועיקרי עבור ילדיה הקטינים בעוד האב לא היה נוכח ולא חלק בגידולם.  האם היא זו שמקנה לקטינים בטחון ויציבות. הסדרי השהות בין הצדדים נקבעו מתוך מחשבה מושכלת על טובת הקטינים.

  בעקבות כתב ההגנה ונסיבות המקרה בית המשפט לענייני משפחה בראשון לציון מחליט למחוק את תביעת האב תוך חיובו בהוצאות בסכום 5000 ₪.

 • 11 אוק, 2018

  דרישת האם למזונות זמניים גבוהים נדחתה

  ביהמ"ש דחה את בקשת האם לקביעת מזונות זמניים.

   

  כחלק מהליך יישוב סכסוך שבו מצויים הצדדים הגישה האם בקשה לפסיקת מזונות זמניים גבוהים לבת המשותפת בתיק יישוב הסכסוך המתנהל בין הצדדים י"ס 2699-06-18.  בתגובתנו לבקשה טענו שהאם משתכרת יותר מהאב, שהסדרי השהות הם שוויוניים בין ההורים ושלפיכך אין לחייב את האב, אותו ייצג משרדנו, במזונות הבת. כב' השופטת חני שירה מבית המשפטי לענייני משפחה שבראשון לציון קיבלה את טענותינו וקבעה שאין לחייב את האב במזונות זמניים כחלק מהליך יישוב הסכסוך.

   

 • 09 אוק, 2018

  בית המשפט דחה דרישה להרחקת האב

  ביהמ"ש דחה את בקשת האם לצו הגנה המרחיק את האב מביתו.

   

  לבקשת ביתו ובתיאום עם אימה התקין האב, מרשנו,  במכשיר הסלולארי שלו משחק מסויים ואפשר לביתו לעשות שימוש בו לאחר שניקה את המכשיר מכל נתונים וחומרים שאינם תואמי גילה של הבת. בהמשך, הוא הסכים לבקשת הבת באמצע חודש ספטמבר, כי זו תקח עמה את מכשיר הסלולארי לבית האם לשלושה ימים ממוצ"ש ועד ליום שלישי בו היתה צפויה לראות אותו שוב. אלא שמיד לאחר שהגיעה לביתה של האם, החרימה היא את מכשיר הסלולארי וטענה בפני האב כי לא ניתן לאתרו. האם, בניסיונה להרחיק את האב מהבת, פרצה לחשבון הענן הפרטי של האב דרך הטלפון, והורידה ממנו תכנים פרטים ואישיים שנועדו לעיניו בלבד. במסגרת בקשתה לצו הגנה טענה האם לסיכונה של הקטינה מהאב בשל חשיפתה לחומרים פורנוגרפיים קשים על אף שהודתה כי לא ידוע לה כי הקטינה ראתה חומרים אלה בפועל. כמו כן טענה היא להתעללות רגשית להזנחה, להסתת הקטינה כנגד הליכה לבית הספר ולאירוע אלים בעבר בגינו הורחק האב מהבית. תוך 24 שעות בלבד משרדנו הכין תצהיר תשובה לבקשה, וחקירות לדיון שנקבע ליום למחרת בתיק ה"ט 9267-10-18. בדיון, כב' השופט יהורם שקד מבית המשפט לענייני משפחה בתל אביב קיבל את עמדתנו ודחה את בקשת האם.

 • 09 אוק, 2018

  בית המשפט הורה על החזר הלוואה לאחות

  ביהמ"ש קיבל את עמדת האחות שיוצגה על ידינו והורה על החזר הסכום שהלוותה לאחיה ואישתו

   

  הלוואה לקרובי משפחה היא עניין מסובך, אך כאשר אחיה הצעיר של הלקוחה שלנו ביקש ממנה שתעזור לו ולאשתו הטרייה ברכישת דירה, היא לא היססה ומיד הלוותה לזוג הצעיר סכום מכובד שבעזרתו קנו דירה והתחילו את חייהם כמשפחה. שנים לאחר מכן, כאשר פרץ סכסוך בין האח לאשתו, מיאנה האישה להחזיר את כספי ההלוואה לאחות. האישה טענה שכספי ההלוואה היו בבחינת מתנה, ושאינה חייבת להחזיר את חלקה לאחות. כב' השופטת שפרה גליק מבית המשפט לענייני משפחה בתל אביב קיבלה את תביעת האחות שיוצגה על ידינו בתמ"ש 16904-09-14 וקבעה שעל האח ואישתו להחזיר את החוב לאחות בחלקים שווים וחייבה אותם ב25,000 ₪ הוצאות התובעת ושכר טרחת עו"ד.

 • 07 אוק, 2018

  דרישת האב לפתיחת הסכם התקבלה אך לא שינוי המזונות

  בית המשפט קיבל את תביעת האב לפתיחת ההסכם – אך לא שינה את סכום המזונות.

   

  בתביעה (תלה"מ 27705-09-17) שהגיש האב כנגד מרשתנו, האם, תבע הוא לפתיחת הסכם הגירושין עליו חתמו הצדדים לפני שנים וביקש לבטל את מזונות הקטינים. בכתב ההגנה שהגשנו בשם מרשתנו, האם, טענו שאין לפתוח את ההסכם ושסכום המזונות אשר משלם האב כעת ממילא אך בקושי מכסה את הוצאות הקטינים.  בדיון שנקבע לצדדים כב' השופטת מירית פולוס מבית המשפט לענייני משפחה שבראשון לציון דנה בהוצאות הקטינים, וניסתה להביא את הצדדים לפשרה בנוגע לסכום המזונות. לאחר שסרב האב להצעתה, קיבלה כב' השופטת פולוס את תביעתו לפתיחת ההסכם, אך קבעה שסכום המזונות יוותר כמות שהוא,  וחייבה את האב ב10,000 ₪ הוצאות האם ושכר טרחת עורך–דין.

 • 18 יול, 2018

  בקשת האב למחיקת התביעות התקבלה

  לאחר הליכים שהתקיימו בבית הדין הרבני חתמו הצדדים על הסכם שקובע שב-16 החודשים העוקבים לחתימת ההסכם, לא יוגשו תביעות בין הצדדים. 8 חודשים לאחר מכן הגישה האם תביעת משמורת ותביעה רכושית (תלה"מ 16398-01-18 ותלה"מ 16365-01-18). האב, אותו ייצג משרדנו, הגיש בקשה למחיקת התביעות על הסף מפני שהוגשו יותר משנה לאחר הגשת הבקשה ליישוב סכסוך. בדיון שהתקיים בבית המשפט לענייני משפחה בפתח תקווה מול כב' השופטת אליה ונוס קיבלה היא את טענות האב והורתה על מחיקת התביעות על הסף.

 • 14 יונ, 2018

  בית המשפט קבע שהילדים ימשיכו להתחנך בתל-אביב

  ביהמ"ש דחה את בקשת האם להעביר את הקטינים למסגרות חינוך בראשון לציון.

   

  בתיק תלה"מ 65606-05-18 הגישה האם אשר התגוררה בתל אביב בקשה להעתיק את מקום מגוריה ומקום מגורי הקטנים לעיר ראשון – לציון. במסגרת בקשה זו עטרה האם גם להעברת הקטינים ממוסדות החינוך בהם התחנכו עד כה בתל – אביב, למוסדות חינוך אחרים, בראשון – לציון. האב, שיוצג ע"י משרדנו, התנגד לבקשה זו וביקש להותיר את מצב על כנו, כך שהקטינים ימשיכו להתחנך במסגרות החינוך האיכותיות בהן התחנכו בעיר תל-אביב. בדיון שהתקיים כב' השופט שמואל בר יוסף מבית המשפט לענייני משפחה שבתל אביב אישר לאם להעתיק מגוריה לעיר ראשון לציון – אך קיבל את טענת האב בנוגע למוסדות בהם מתחנכים הילדים וקבע שהילדים ימשיכו להתחנך בתל אביב, והרחיב את הסדרי השהות של הקטינים עם האב.

 • 11 אפר, 2018

  דרישת האם להגדלת מזונות נדחתה

  לאחר קביעת מזונות זמניים בסך של 4,500 ₪  ביהמ"ש קבע מזונות קבועים של 1400 ₪

   

  בתמ"ש 34645-03-15 ביקשה האם מביהמ"ש לחייב את האב, מרשינו, במזונות שני ילדיהם על סך 6600 ₪. לאחר שבמהלך ההליך חויב האב במזונות זמניים בסך של 4500 ₪, בפסק דינו הפחית כב' השופט הבכיר איתי כץ את המזונות הזמניים שנקבעו קודם לכן וחייב את האב במזונות קבועים בסך של 1400 ש"ח לשני הילדים, רטרואקטיבית לתחילת ההליך המשפטי כך שהאם חויבה בהחזר 40% מההפרש.

 • 13 פבר, 2018

  ביהמ"ש הורה על מחיקת תביעה של האב לביטול הסכם מזונות בטענה חוזית של הטעייה

  לאחר גיבוש הסכם מזונות, בהתאם להמלצת ביהמ"ש, הגיש הבעל תביעה לביטול ההסכם בטענה חוזית של הטעיה. בכתב ההגנה מטעם האישה אותה יצג משרדנו טענו כי דין התביעה להידחות .לאחר דיון קדם משפט ומשנוכח הבעל שבית המשפט השתכנע כי מדובר בתביעת סרק, הוא ביקש למחוק את התביעה.

  משרדנו התנגד לבקשת הבעל ודרש לדחות את התביעה (מחיקת התביעה איננה סופית ואינה מהווה מעשה בית דין כך שהבעל יכול לשוב ולהגיש תביעתו אף לאחר מחיקתה) תוך חיוב הבעל בהוצאות.

  במסגרת פסק הדין קבע ביהמ"ש כי על אף שיש ממש בטענת האשה וכי היה מקום לדחות את התביעה על הסף, לאחר שהבעל קיבל את המלצת ביהמ"ש, יש למחוק את התביעה ולא לדחותה ואולם ככל והבעל ישוב ויעתור בעניין זה יחויב הבעל בהוצאות האשה ע"ס 10,000 ₪ כתנאי להגשת התביעה מחדש.

  כן חייב ביהמ"ש את הבעל לשלם לאשה סך של 12,000 ₪ כהוצאות משפט.

 • 12 פבר, 2018

  מינוי כונס נכסים למרות התנגדות הבעל

  בית המשפט קיבל עמדת האישה שיוצגה ע"י משרדנו והורה על מינוי כונס נכסים למכירת בית המגורים לאלתר על אף התנגדות הבעל

  פירוק שיתוף בדירת מגורים אינו עניין של מה בכך, במיוחד כאשר מדובר בפירוק שיתוף שלא בהסכמה הנעשה באמצעות כונס נכסים. הבעל הגיש התנגדות לבקשתנו להורות על מינוי כונס נכסים לאלתר למכירת בית המגורים. לטענת הבעל יש לאפשר לו למכור את דירת המגורים בעצמו, ורק באם לא יצליח במלאכתו יהיה מקום למנות כונס נכסים. בית המשפט קיבל טענו מרשתנו ודחה התנגדות הבעל, הורה על מינוי כונס נכסים ומכירת בית המגורים לאלתר. החלטתו האמיצה של בית המשפט הביאה לחתימה על הסכם גירושין כולל.

 • 11 פבר, 2018

  דחיית בקשה להפחתה זמנית של מזונות

  ביהמ"ש דחה בקשה של אב להפחתה זמנית של מזונות ילדיו הקטינים שנקבעו על-ידי הצדדים במסגרת הסכם גירושין

  האב הגיש לביהמ"ש תביעה להפחתת/ביטול מזונות ובמסגרתה בקשה להפחתה זמנית של מזונות הקטינים, נוכח שינוי נסיבות לרעה. לטענתו של האב, מאז שחתמו הצדדים על הסכם גירושין לפני כ- 3 שנים, חל שינוי נסיבות לרעה במצבו, וכעת משתכר פחות באופן משמעותי ומשכך יש לבטל או להפחית משמעותית את דמי המזונות שנקבעו.

  בתגובת האם, אותה יצג משרדנו, עתרנו לדחות את הבקשה להפחתה זמנית של מזונות, מאחר שאלו נקבעו במסגרת הסכם גירושין, אשר הוראותיו שלובות אלו באלו, ולא ניתן להפרידן ולשנות רק אחת מהן. כמו כן, הצלחנו להראות כי רמת החיים בה חי האב, שהינו ידוען, הינה רמת חיים גבוה שהוא מרבה לנסוע לחו"ל, וכי יש לו פוטנציאל הכנסות גבוה ביותר.

  ביהמ"ש לענייני משפחה בתל אביב דחה את בקשת האב וקבע כי אין המדובר במקרה שמצדיק הפחתה זמנית של המזונות. עוד קיבל ביהמ"ש  את טענותינו בדבר מסמכים חלקיים וכן העובדה שלא הצליח האב להוכיח הכנסתו באופן ברור.

  כן, חייב ביהמ"ש את האב לשלם לאם סך של 2,500₪ כהוצאות משפט.

 • 16 ינו, 2018

  האב חוייב במזונות על אף הסדרי שהייה שוויוניים

  כאשר דנו כב' הדיינים הרב יוסף גולדברג, הרב דוד ברדוגו והרב מרדכי רלב"ג מבית הדין הרבני שבירושלים בתביעת האם (אותה ייצג משרדנו) למזונות, הם דחו את בקשת האב שלא לקבוע מזונות וחייבו אותו במזונות שלושת ילדיו על סך 6,500 ₪ – על אף הסדרי השהייה הכמעט שוויוניים של הצדדים עם הילדים.

 • 05 דצמ, 2017

  על אף התנגדות האישה, קיבל בית המשפט בקשה שהוגשה ע"י משרדנו לאפשר לאב לצאת עם ילדיו לטיול בחו"ל

  נסיעה לחו"ל היא חוויה משמחת ומרגשת לה ציפו האב וילדיו. אולם נוכח התנגדות האם, נאלץ משרדנו להגיש בקשה לאפשר לאב לצאת עם ילדיו לטיול בחו"ל. בית המשפט דחה טענות האם, כי באם יותר לאב לנסוע עם ילדיו לטיול בחו"ל יהיה כדי "לקנות" את לבם – וקיבל את הבקשה שהוגשה מטעם משרדנו והתיר לאב לצאת עם ילדיו לטיול בחו"ל.

 • 10 אוק, 2017

  בית המשפט לענייני משפחה הכריז על קטינה כחטופה

  ייצגנו אב שבתו הקטינה בת השמונה נחטפה לרוסיה על ידי סבתה בסיוע של האם, ללא הסכמתו וללא ‏ידיעתו.‏

  הקטינה הייתה במשמורת האם, ונשלחה לפנימייה סגורה. ‏האב ניסה לצור קשר עם הקטינה מספר פעמים במהלך הקיץ בעת שהיתה אמורה לשהות עם האם ‏אך ללא הצלחה, והאב סבר לתומו כי האם אינה מאפשרת תקשורת עם הקטינה, ועל כן המתין לתום ‏חופשת הקיץ.

  ‏בסופו של דבר, נודע לאב כי הקטינה נחטפה על ‏ידי הסבתא בסיוע של האם לרוסיה, כאשר איש בפנימיה לא טרח לעדכן ‏אותו בדבר.

  בעקבות תביעה שהגשנו בעניינה של הקטינה, בית המשפט לענייני משפחה קבע כי הרחקתה של הקטינה נעשתה שלא כדין, בניגוד לסעיף 3 לאמנת האג, וכן הוצא צו עיכוב יציאה מן הארץ כנגד האם שהייתה אמורה להצטרף לקטינה ולסבתא.

 • 09 אוק, 2017

  בית המשפט קבע – האב ישלם 500 ש"ח למזונות כל ילד

  משרדנו יצג אב בהליכים הנוגעים למשמורת ולמזונות שלושה ילדים.

  בית המשפט דחה טענות האם, כי אין להחיל את פסק דינו של בית המשפט העליון שקבע כי שני ההורים חבים באופן שווה במזונות ילדיהם – וקבע כי מאחר ופסק דינו של בית המשפט העליון "ניתן במהלך בירור התובענה ולאחר שנפסקו מזונות זמניים ומדור.

  על פי הדין, נקודת המוצא העקרונית היא כי הלכה שיפוטית חדשה פועלת הן רטרוספקטיבית והן פרוספקטיבית". לפיכך יש להחיל את פסק דינו של בית המשפט העליון ועל שני ההורים להמשיך לפעול לטובת ילדיהם. נוסף לכך, קיבל בית המשפט את טענות האב כי יש להחיל את פסק דינו של בית המשפט העליון ולנקוט בגישה שוויונית בקביעת מזונותיהם של שלושת ילדיו הקטינים וביטל ההחלטה שקבעה כי על האב לשאת במזונותיהם ומדורם הזמניים של הילדים בסכום של 7,000 ₪ בחודש (ייאמר מיד, כי החלטת בית המשפט למזונות זמניים ניתנה לפני ההלכה שנקבעה בבית המשפט העליון).

  עוד מצא בית המשפט כי האב משתכר כ-50 אחוזים יותר מאשר האם, אולם מאחר ונקבע בפסק הדין כי משמורת הילדים כמעט שוויונית וישנה היתכנות למשמורת משותפת, על אב לשאת במזונות שלושת ילדיו הקטינים בסכום של 1,500 ₪ (500 ₪ לילד), עד הגיע הילד לגיל 18 (או סיום כיתה י"ב), ואין לחייבו במזונות בזמן שירותם הצבאי של ילדיו.

  הוסיף בית המשפט וקבע בפסק דינו, כי בשים לב לאמור בפסק דינו של בית המשפט העליון, ומאחר ושני ההורים נושאים בשכר דירה המתאימה למגורי הילדים, אין לחייב את האב בתשלום המדור.

  לאחר שבית המשפט מצא כי יש לבטל את ההחלטה למזונות זמניים, ומאחר ו"לא יהיה זה הוגן להותיר את מלוא חיובו של האב במזונותיהם הזמניים של הילדים" – על האם להשיב לאב סכום של 20,000 ₪ ששילם ביתר עבור מזונותיהם.

 • 01 אוק, 2017

  בית המשפט קבע – הבעל אינו שותף במשרד רו"ח מוביל ובמסעדת רפאל. בנוסף נקבעה משמורת משותפת ודמי מזונות מופחתים

  בית המשפט קיבל את עמדת מרשנו כי הוא משמש כשכיר בלבד במשרד רו"ח, ודחה את הטענות כי הוא שותף שזכאי לרווחי החברה. עוד הוכח כי מרשנו הוא לא שותף במסעדת רפאל. כל זאת, למרות שהאישה גייסה חוקרים בשביל לנסות ולהוכיח את טענותיה. בנוסף, בית המשפט קבע כי משמורת הקטינים תהיה משותפת, בניגוד להתנגדותה של האישה. בקשתה של האישה להעתיק את מקום מגוריה נדחתה. כמו כן, למרות פערי ההכנסות ורמת החיים הגבוהה שהייתה לצדדים, נקבע כי הבעל ישלם לידי האישה 2/3 בלבד מצרכי הקטינים, וזאת בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון [ר' פסק הדין מיום 19/7/17 בע"מ 919/15].

 • 18 ספט, 2017

  הסדרי שהייה לאב התינוקת למרות התנגדות האם

  על אף התנגדות האם, נעתר בית המשפט לבקשתנו וקבע כי הסדרי השהייה של האב עם בתו התינוקת בת שנה יהיו עם לינה

  ילדה קטנה אחת בת שנה מהווה צלע מרכזית בהליך הגירושין בין הוריה. האם הגישה בקשה לבית המשפט לקבוע כי האב לא יפגוש בקטינה, ללא רשותה; ובמיוחד דרשה כי הקטינה לא תלון בבית האב. בית המשפט קיבל את עמדת האב, שהוגשה ע"י משרדנו, כי זכותה הטבעית של הקטינה לחוות הורות טובה ולהיות בקשר רציף עם שני הוריה. הוסיף בית המשפט וקבע כי הסדרי השהייה של האב עם הקטינה יכללו גם לינה, על אף התנגדות האם.

 • 08 יונ, 2017

  הבעל בגד והדירה תעבור לאשה

  ייצגנו אשה שבינה לבין בעלה נחתם הסכם בכתב יד לפיו התחייב הבעל כי אם יבגוד בה יעביר את חלוק בבית המגורים לאשה ולילדים. ההסכם לא אושר בבית המשפט. לאחר חתימת ההסכם ובעקבות משבר נוסף בנישואין, הגשנו בשם האשה תביעה לפסק דין הצהרתי הקובע כי בהתאם להוראות ההסכם הזכויות בבית המגורים שייכות לה ולילדיה. מנגד הגיש הבעל תביעה לפירוק שיתוף בבית וטען כי להסכם בכתב יד אין כל תוקף משפטי. לאחר ניהול הליך משפטי ארוך הצלחנו להוכיח הן את תוקפו של ההסכם והן את בגידת הבעל. בפסק הדין קבע בית המשפט כי חלקו של הבעל בבית יעבור על שם ילדיו בחלקים שווים, כן דחה בית המשפט את תביעת הבעל לפירוק שיתוף וחייב את הבעל לשלם לאשה הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסכום של 30,000 ש"ח.

 • 18 מאי, 2017

  הצו השיפוטי ניתן תוך דיון יחיד

  באבחה אחת הפסיק האב טיפול פסיכולוגי קליני לבנו – זאת בניגוד לטובת הקטין ולרצונו וכן בניגוד לעמדתה של מרשתנו – האם ובניגוד להמלצות הגורמים הרפואיים והחינוכיים המטפלים בבן. הפסיכולוגית המטפלת סירבה להמשיך את הטיפול בבן כל עוד מדובר בטיפול לו מתנגד האב. לאחר שלא הצליחה להגיע עם האב להסכמות בעניין נאלצה מרשתנו לפנות לערכאות שיפוטיות במטרה לקבל צו שיפוטי מיידי שיורה ויאפשר את המשך הטיפול הקליני לו הבן כל כך זקוק. תוך זמן קצר ודיון יחיד ניתן הצו המבוקש והבן שב למסלול הטיפולי בו החל.

 • 12 מאי, 2017

  הנכס שייך לכל 8 הילדים בחלקים שווים

  ייצגנו 7 מתוך 8 ילדיו של מנוח שהיה בעליו של קרקע בהרצליה, עליה בנה את ביתו ויחד עם רעייתו גידל שם את ילדיו. הבן השמיני אותו לא ייצגנו טען שחלקו בירושה שווה למחצית מערך הנכס וזאת מכיוון שהדבר הובטח לו על ידי הוריו עוד בחייהם. עוד טען כי הנכס הועבר אליו במתנה, וכי לאורך שנים נהג בנכס מנהג בעלים. לאחר הליך משפטי שלם הצלחנו לגרום לדחיית התביעה ולקבלת עמדת שבעת היורשים האחרים לפיה הנכס שייך לכל 8 הילדים בחלקים שווים.

 • 20 אפר, 2017

  התביעות נמחקו כבר בדיון הראשון

  האב הגיש תביעה לביטול מזונות ולמשמורת קטינים וזאת 4 שנים לאחר שהצדדים חתמו על הסכם גירושים. בעקבות כתב ההגנה וטענות מרשתנו כי יש למחוק את תביעות האב על הסף – נמחקו התביעות כבר בדיון הראשון והתיק הסתיים.

 • 09 אפר, 2017

  בית הדין ביטל את צו עיכוב היציאה שהוצא כנגד מרשתנו

  עם הגיעה של מרשתנו לביקור בישראל (ממקום מגורי הקבע שלה בחוץ לארץ) הוצא נגדה צו עיכוב יציאה מהארץ. בית הדין הרבני קיבל את עמדת מרשתנו, ביטל את צו עיכוב היציאה וקבע דיון בתביעת הגירושין בנוכחות שני הצדדים אשר יתכבדו ויגיעו לצורך כך מארץ מגורי הקבע שלהם.

 • 09 אפר, 2017

  בית הדין הרבני הורה לסגור את התיקים

  לאחר שמרשתנו הגישה לבית המשפט לענייני משפחה בקשה לישוב סכסוך, ובטרם הסתיימה תקופת עיכוב ההליכים, הבעל הגיש בבית הדין הרבני תביעת גירושין כרוכה – זאת בניגוד להוראות החוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה. בית המשפט לענייני משפחה קיבל את עמדת מרשתנו וקבע כי הסמכות לדון בעניינם של הצדדים נתונה לבית המשפט לענייני משפחה. בית הדין הרבני קיבל אף הוא את הכרעת בית המשפט לענייני משפחה, קבע כי המסכות לדון בעניינם של  הצדדים נתונה לבית המשפט והורה לסגור את התיקים שנפתחו על ידי הבעל בבית הדין הרבני.

 • 02 אפר, 2017

  בית המשפט פסק מזונות נמוכים יותר משהציע מרשינו לשלם

  ניהלנו משא ומתן מטעם לקוח באשר לגובה דמי מזונות אישה ושני ילדים קטינים. האישה סירבה להצעתנו ופנתה לבית המשפט. בית המשפט קיבל את עמדת מרשנו, דחה את תביעת האישה למזונות עבורה ופסק מזונות ילדים נמוכים בחמישים אחוזים מאלה שהציע מרשינו במסגרת הליך המשא ומתן.

 • 02 אפר, 2017

  הדירה ורבע מליון ש"ח הם חלק מהרכוש המשותף

  בית המשפט קיבל את עמדת מרשתנו וקבע כי דירה שהיתה רשומה על שם אמו של הבעל וכן סך של 250,000 ש"ח שהועברו על ידי הבעל לידי אימו מהווים הם חלק מהרכוש המשותף של מרשתנו ושלו.

 • 27 מרץ, 2017

  עמדת מרשתנו התקבלה במלואה

  בית המשפט לענייני משפחה קיים דיון הוכחות בשתי טענות עיקריות של הבעל: האחת שיש לקבוע מועד קרע מוקדם בשנים רבות ממועד הגירושין והשנייה – שיש להחיל על הצדדים את הדין של המדינה הזרה בה התגוררו בעבר וכי הדיון בעניינם לא יהא על פי הדין הישראלי. לאחר דיון הוכחות והגשת סיכומים התקבלה עמדת מרשתנו במלואה ושתי טענות הבעל נדחו תוך חיובו בהוצאות משפט.

 • 14 מרץ, 2017

  סמכות הדיון נתונה לבית המשפט לענייני משפחה

  בית המשפט לענייני משפחה קיבל את עמדת מרשתנו וקבע כי הסמכות לדון בעניינם של הצדדים נתונה לבית המשפט לענייני משפחה על אף העובדה שבאותו היום שהגישה האישה תביעותיה לבית המשפט לענייני משפחה, הבעל הגיש תביעת גירושין כרוכה בבית הדין הרבני, וזאת לאחר שמחק את בקשת ישוב הסכסוך שהגיש קודם בבית המשפט לענייני משפחה.

 • 15 פבר, 2017

  משרדנו ייצג אישה במסגרת תביעה רכושית בינה לבין בעלה והוריו במסגרתה עתרה להצהיר כי היא בעלת זכויות במשק של הורי הבעל ,עליו נבנה בית מגוריהם

  ביהמ"ש אימץ את גרסת מרשתנו וקבע בפסק הדין כי האישה זכאית למחצית שווי בית המגורים בו התגוררה עם הבעל לרבות רכיב הקרקע עליו הוא בנוי, על אף שהקרקע הינה על שם הורי הבעל. ביהמ"ש פסק כי על הבעל והוריו לשלם ביחד ולחוד מחצית משווי הנכס כפי שיקבע ע"י שמאי שמונה מטעם ביהמ"ש.

  נקודת המוצא בפסיקתו של ביהמ"ש הינה כי הנסיבות יוצאות הדופן של המקרה דורשות ריכוך של דרישת הכתב בעסקת מקרקעין  וכי גם ללא התקיימות דרישת הכתב האישה הינה בעלת זכות שביושר בבית בו התגורר הזוג עם ילדיהם במהלך חיי הנישואין. עוד קבע ביהמ"ש כי הורי האב אינם רשאים לחזור בהם מהתחייבותם ליתן מתנה וכי גם מכוח חוק המתנה יש לראות את האישה בעלת זכויות בבית בו התגוררו.

 • 19 ינו, 2017

  בית המשפט המליץ לתובעת לחזור מתביעותיה

  במקרה זה הגישה האם 2 תביעות נגד מרשינו: האחת להגדלת מזונות ילדים והשניה תביעה כספית בסך של 963,000 ש"ח בגין מזונות עבר של הילדים. לאחר שבית המשפט קרא את טענות ההגנה מטעם מרשנו המליץ בית המשפט לאם לחזור מתביעתה הכספית ולהגיע להסכמות עם מרשנו בכל הנוגע לגובה המזונות השוטפים – כך שהתביעות נמחקו כבר במועד הדיון הראשון.

 • 29 דצמ, 2016

  משמורת משותפת על אף חזקת הגיל הרך

  בית המשפט קיבל את תביעת הלקוח שלנו וקבע משמורת משותפת לשני ההורים על אף גילם הצעיר של הילדים וחזקת הגיל הרך. כמו כן דחה בית המשפט את בקשת האם לעבור לירושלים וקיבל את עמדתנו לפיה הילדים ישארו לגור בתל אביב. בנוסף לכך נוכח המשמורת המשותפת והסדרי שהות שנקבעו בימ"ש הפחית ב-35% את גובה דמי המזונות שמשלם הלקוח שלנו עבור ילדיו.

 • 29 נוב, 2016

  תביעת מזונות ילדים מסבא וסבתא

  הצלחנו להביא לידי מחיקה על הסף של תביעת מזונות ילדים נגד הורי האב

   

 • 15 נוב, 2016

  עלילת שווא של אישה נקמנית

  מקרה קשה של טענות לפגיעה מינית של אב בביתו התינוקת. לאחר הליך ארוך הצלחנו להוכיח כי מדובר בעלילת שווא ובית המשפט דחה את טענות הפגיעה המינית, קבע כי נבעו מיצר נקמנות וחייב את האם לשלם למרשנו הוצאות משפט.

   

 • 26 אוק, 2016

  האב התכחש ל-7 ילדיו

  הצלחנו להביא לדחיית תובענת אב לעריכת בדיקת רקמות ל-7 ילדיו תוך חיובו בהוצאות משפט גבוהות.

 • 05 ספט, 2016

  בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור שהגיש הבעל

  בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי שאימצה את עמדת מרשתנו ביחס לשאלת הערכת שווי חברה, לרבות בשאלת אופן מיסוי הכספים שעל הבעל להעביר למרשתנו.

 • 12 אוג, 2016

  נדחו שתי תביעות אב מגרושתו: ביטול מזונות ולשון הרע

  בתיק זה הגיש התובע כנגד גרושתו, אותה ייצגנו תביעה לביטול מזונות בטענה של שינוי נסיבות ותביעת לשון הרע על סך של 200,000 ₪. לאחר ניהול ההליכים דחה בית המשפט לענייני משפחה את שתי התביעות שהוגשו נגד מרשתנו וחייב את התובע בהוצאות ושכר טרחת עו"ד בסך של 50,000 ₪.

 • 10 אוג, 2016

  בית המשפט סיפק צו הגנה ויאפשר לאם להישאר לגור עם הילדים הרחק מהאב

  בתיק זה הגיש התובע תביעת משמורת קטינים, בקשה להשיב את הקטינים למקום מגוריהם במרכז לאחר שאימם נטלה אותם ועברה לבית הוריה בצפון, ובקשה לצו מניעה האוסר על האם לרשום את הקטינים למוסדות לימוד בצפון. האם, אותה ייצג משרדנו הגישה בקשה לצו הגנה וטענה כי נאלצה לעזוב לאחר שעברה מסכת של אלימות מצידו של התובע ומשפחתו. לאחר שנוהל הליך שכלל הגשת ראיות, חקירות וסיכומים ולאחר שבית המשפט הזמין את תיק המשטרה, הוא קיבל את עמדתנו ודחה את בקשת התובע להחזיר את הקטינים, דחה את הבקשה לצו מניעה האוסר על רישום הקטינים למוסדות חינוך בצפון וקבע כי האם תשאר לגור עם הקטינים בצפון והם ירשמו למוסדות חינוך שם, וכן קבע הסדרי שהות בין האב לקטינים, בנוסף הוציא בית המשפט צו הגנה כנגד התובע האוסר עליו להתקרב לבית מגורי האם.

   

 • 10 אוג, 2016

  בתיק זה הגיש התובע תביעת משמורת קטינים

  בתיק זה הגיש התובע תביעת משמורת קטינים, בקשה להשיב את הקטינים למקום מגוריהם במרכז לאחר שאימם נטלה אותם ועברה לבית הוריה בצפון ובקשה לצו מניעה האוסר על האם לרשום את הקטינים למוסדות לימוד בצפון.

  האם, אותה ייצג משרדנו הגישה בקשה לצו הגנה וטענה כי נאלצה לעזוב לאחר שעברה מסכת של אלימות, לאחר שנוהל הליך שכלל הגשת ראיות, חקירות וסיכומים ולאחר שבית המשפט הזמין את תיק המשטרה, הוא קיבל את עמדתנו ודחה את בקשה התובע להחזיר את הקטינים, דחה את הבקשה לצו מניעה האוסר על רישום הקטינים למוסדות חינוך בצפון וקבע כי האם תישאר לגור עם הקטינים בצפון והם ירשמו למוסדות חינוך שם, וכן קבע הסדרי שהות בין האב לקטינים, בנוסף הוציא בית המשפט צו הגנה כנגד התובע האוסר עליו להתקרב לבית מגורי האם.

 • 21 יול, 2016

  תקדים! בית המשפט פטר אב מתשלום מזונות ילדיו

  בצעד תקדימי הצלחנו לשכנע את בית המשפט כי יש לפטור מתשלום מזונות ילדיו את הלקוח שלנו, המשתכר שכר נמוך משל גרושתו, ואשר עימה הוא חולק משמורת משותפת על הילדים. במסגרת ההליכים הללו הצלחנו להוכיח לבית המשפט כי הגרושה של הלקוח שלנו התנהלה בחוסר תום לב והציגה בבית המשפט מצג שווא באשר להכנסותיה.

 • 11 יול, 2016

  צו למניעת הטרדה מאיימת נגד חברו הבריון של הבעל

  לבקשתנו הוצא צו למניעת הטרדה מאיימת נגד חברו של הבעל של מרשתנו, אשר בינה ובין בעלה מתנהלים כעת הליכי גירושין. למרות התנגדות נמרצת והרבה מאוד עדים שהביא הנתבע, הוכחנו לבית המשפט כי התנהגותו הבריונית והמאיימת כלפי הלקוחה שלנו מצדיקה צו המורה לו שלא ליצור עמה כל קשר.

 • 20 יונ, 2016

  נדחתה תביעת הגרוש לבטל את הסכם הגירושין

  הצלחנו להביא לדחיית תביעה לביטול הסכם גירושין אשר הגיש התובע נגד מרשתנו, מספר שנים לאחר שנחתם ביניהם הסכם גירושין.

   

 • 19 יונ, 2016

  הצלחנו להביא לדחייה של תביעה להפחתת דמי מזונות ילדים

  הצלחנו להביא לדחייה של תביעה להפחתת דמי מזונות ילדים אשר הגיש הגרוש של מרשתנו. לאחר הליך הוכחות מורכב, הוכחנו כי התובע מציג מצג שווא של שינוי בנסיבות אשר בגינו מבקש את ההפחתה וכי הוא נוהג בחוסר תום לב.

 • 24 מאי, 2016

  במסגרת הליך גירושין מורכב

  במסגרת הליך גירושין מורכב קיבל בית המשפט את עמדת מרשתנו וחייב את הבעל בתשלום מזונות ילדה בסך של 6,000 ש״ח, השלמת מזונות אשה בסך 5,000 ש״ח וכן הורה בית המשפט על עיכוב מכירת בית המגורים עד שהקטינה תגיע לגיל 18 וחייב את הבעל לשלם לאשה את מלוא סכום האיזון הרכושי בתוך חודשים ספורים.

 • 11 מאי, 2016

  נדחה ערעור הצד שכנגד על פסק דין

  נדחה ערעור הצד שכנגד על פסק דין בו חוייב הבעל לשלם לאשה שווי חברה בתוספת פערי השתכרות. הערעור עסק לעומק בניתוח חוות דעת מומחה בענין שווי שתי חברות היי טק, ובסוגיית המס החל על התשלום למרשתנו, במסגרתו הצלחנו לשכנע את בית המשפט המחוזי כי לא נפל כל פגם בחוות הדעת או בהחלטה בשאלת המיסוי ולכן יש לדחות את הערעור.

 • 01 מאי, 2016

  במסגרת תביעה רכושית

  במסגרת תביעה רכושית, הצלחנו להוכיח שבעלה לשעבר של הלקוחה שלנו הבריח כספים מחשבונות הבנק המשותפים לשניים (אשר התנהלו בבנקים בארה"ב) – בסכום העולה לשני מיליון ₪ בקירוב.

 • 08 מרץ, 2016

  הצלחנו להביא לדחיית תביעה

  הצלחנו להביא לדחיית תביעה לביטול הסכם גירושין אשר הגישה גרושתו של מרשנו. נוסף על כן ובאופן יוצא מן הכלל, בחר השופט לייחד פרק שלם מפסק דינו לדיון בשאלת החזר הוצאות המשפט המגיע למרשנו בגין התנהלותה החריגה וחסרת תום הלב של התובעת לאורך ההליכים, אותה הצלחנו להוכיח. התובעת חוייבה בהוצאות משפט בסך 100,000 שח לזכות מרשנו.

 • 03 ינו, 2016

  הצלחנו להביא לדחיית תביעה של אב

  הצלחנו להביא לדחיית תביעה של אב להפחתת מזונות ילדיו וילדי הלקוחה שלנו ע"י כך שהוכחנו כי לא חל שינוי נסיבות מהותי במצבו כפי שטען בתביעתו.

 • 01 דצמ, 2015

  ייצגנו גבר שאשתו לקחה את בנם המשותף לביקור בישראל אך לא שבה

  ייצגנו גבר שאשתו לקחה את בנם המשותף לביקור בישראל אך לא שבה. בית המשפט לענייני משפחה בירושלים, הורה לנתבעת, להשיב לקנדה את הבן, להוראות חוק אמנת האג (השבת ילדים חטופים),לאחר שהשתכנע בראיות שאספנו ובחקירות הנגדיות, שהלקוח שלנו לא הסכים ולא השלים עם מעשיה של אשתו.

 • 21 אוק, 2015

  מרשנו הגיש תביעת הגירה

  מרשנו הגיש תביעת הגירה במסגרתה עתר להגר לבלגיה עם שני ילדיו הקטינים עליהם קיבל משמורת. למרות התנגדותה הנחרצת של האם קבע בית הדין הרבני כי הקטינים יטוסו עם אביהם לבלגיה. בעבר, גרושתו של מרשנו הגישה תביעה לתשלום מזונות, למרות שכלל ההוכחות הצביעו על הזנחה מצידה של שני ילדיהם הקטינים אשר הוצאותיהם שולמו במלואן על ידי מרשנו, והצלחנו להביא בזמנו לביטול עתירתה לתשלום מזונות.

 • 15 אוק, 2015

  משרדנו ייצג את אחת ממשפחות אצולת הממון בישראל

  משרדנו ייצג את אחת ממשפחות אצולת הממון בישראל, בענייני ירושה של מאות מיליונים. בכלל זה, נחל המשרד הצלחה גדולה לעת שנדחתה בקשת מנהלי העיזבון הניטרליים שמונו, לשכר טרחה בגובה מיליוני שקלים שייגזר באחוזים מהיקף העזבון. תחת זאת, התקבלה טענתנו כי יש לקבוע את היקף שכר הטרחה בצורה מופחתת וריאלית, על פי היקף וטיב פעולות ניהול העיזבון בפועל. בכך חסכנו ליורשים מיליוני שקלים.

 • 30 יונ, 2015

  במסגרת תביעה רכושית בין ידועים בציבור

  במסגרת תביעה רכושית בין ידועים בציבור שהוגשה נגד מרשנו הצלחנו להביא לדחיית טענת התובעת כי חל שיתוף כלכלי בין הצדדים ולדחיית עתירתה כי יש להצהיר על זכותה במחצית מסך הנכסים הרשומים על שם הנתבע.

 • 23 יונ, 2015

  במסגרת תביעה לביטול הסכם גירושין בין התובעת ובין מרשנו

  במסגרת תביעה לביטול הסכם גירושין בין התובעת ובין מרשנו, הצלחנו להביא לדחיית עתירתה לפסילת שופט הן בבית המשפט לענייני משפחה והן לדחיית הערעור על החלטת בית המשפט לענייני משפחה בבית המשפט העליון.

 • 03 מאי, 2015

  במסגרת תביעה לאיזון משאבים בין בני זוג לשעבר

  במסגרת תביעה לאיזון משאבים בין בני זוג לשעבר, הצלחנו לגרום לדחיית כל טענותיה של התובעת כי מרשנו מבריח ומסתיר מפניה רכוש רב.

 • 01 ינו, 2015

  הצלחנו לגרום לדחיית בקשת יורשת לקיום צוואה אחרונה של מנוח ערירי

  "הצלחנו לגרום לדחיית בקשת יורשת לקיום צוואה אחרונה של מנוח ערירי, שהוריש לה בצוואה לכאורה את כל רכושו הרב.

  וזאת עשינו בעבודת נמלים שכללה איסוף מסמכים רפואיים; מינוי מומחה רפואי מטעם בית המשפט; מינוי מומחית להשוואת כתבי יד; והצלחה בחקירות נגדיות נוקבות לכל עדי היורשת. במיוחד נחלנו הצלחה בהוכחת קנוניה שנרקמה בין היורשת לבין צד ג' שהיה מעורב והשפיע על המנוח.

  בעזרת כל אלו, בדקה ה-90 ובהמלצת כב' ביהמ""ש, הסכימה היורשת, בפסק דין של פשרה, לוותר על כל טענותיה ולסגת, בתמורה לסכום קטן יחסית מכלל העיזבון.

  בשלב שני, הצלחנו לשכנע את כב' ביהמ""ש לתת צו קיום לעותק צילומי של צוואה קודמת של המנוח, לטובת הלקוחה שלנו. כשלא ניתן היה עוד לאתר את המקור. וכך, לאחר כשש שנות מאבק משפטי, זכתה הלקוחה בעיזבון של מיליוני ש""ח."

 • 22 ספט, 2014

  ניסיון ציני של האב התובע להתחמק מתשלום דמי מזונות עבור הילדים

  במסגרת תביעה שהגיש אב לבדיקת אבהותו ל-7 ילדיו, הראינו כי מדובר בניסיון ציני של האב התובע להתחמק מתשלום דמי מזונות עבור הילדים. השופט חייב את התובע בתשלום הוצאות משפט של הלקוחה שלנו, גרושתו ואם ילדיו של התובע, בגובה 25,000 ₪ וכן חייבו בתשלום 5,000 ₪ לאוצר המדינה.

 • 10 ספט, 2014

  חשבון בנק של הבעל מלפני הנישואין יחולק שווה בשווה

  במסגרת תביעה רכושית קבע בית המשפט כי חשבון בנק שהיה של הבעל מלפני הנישואין ואשר נשאר רשום על שמו בלבד במהלך הנישואין יחולק שווה בשווה עם אשתו בעת הגירושין. הצלחנו להוכיח כי לא חלה כל הפרדת רכוש בין הצדדים והם איחדו את משאביהם לקופה אחת משותפת, לרבות רכוש וכספים שכל צד צבר לפני תחילת החיים המשותפים.

 • 07 אוג, 2014

  במסגרת תביעת מזונות הוכחנו כי הבעל מסתיר רכוש

  במסגרת תביעת מזונות הוכחנו כי הבעל מסתיר רכוש ומנסה להציג רמת חיים נמוכה בהרבה מהמציאות של המשפחה. בית המשפט פסק מזונות זמניים בגובה 5,000 ₪ עבור כל קטין וכן חייב את הבעל בתשלום הוצאות משפט של התובעת.

 • 26 יול, 2014

  נקבע כי לאור פער גדול בכושר ההשתכרות יש לבצע איזון משאבים לא שוויוני לטובת האישה

  נקבע כי לאור פער גדול בכושר ההשתכרות יש לבצע איזון משאבים לא שוויוני לטובת האישה, אשר יוצגה על ידי משרדנו. בית המשפט חייב את הבעל לפצות את האישה על פערי ההשתכרות, לשלם לאשתו את שווי מניותיו בחברה ולקזז מהשווי את חלקו בבית, וכן דחה את בקשתו של הבעל להעביר לה מחצית מהמניות בעין, ולא בשווה כסף.

 • 02 יול, 2014

  בית הדין הרבני פסק משמורת משותפת

  במסגרת תביעת משמורת הצלחנו להביא את בית הדין הרבני לפסוק כי האב, אותו ייצגנו, יחלוק במשמורת משותפת עם אם ביתו הרכה בשנים.

 • 12 פבר, 2014

  מדובר היה בזוג קשישים נשואים בנישואים שניים

  מדובר היה בזוג קשישים נשואים בנישואים שניים וללא ילדים שנפטרו והשאירו צוואות. בעזרת עבודה מאסיבית ודייקנית, ולמרות הקלטה של חתימת הצוואה האחרונה של המנוחה – הצלחנו להביא לכך ששתי צוואות אחרונות שערכה המנוחה לטובת בני משפחתה תוך הדרת הלקוחות שלנו, שתי בנותיו של בעלה המנוח, לא קוימו. לקראת גמר שלב החקירות הנגדיות ולנוכח ההישגים שלנו, הסכימו לבסוף בני המשפחה של המנוחה לוותר על קיום הצוואות לטובתם . במקומן קוימה צוואה קודמת של המנוחה, רובה לטובת הלקוחות שלנו. כן ויתרו אותם קרובי משפחה על התנגדות שהוגשה כנגד קיום צוואת הבעל המנוח לטובת שתי בנותיו. בזכות העבודה שלנו וניהול התיק בשורת ישיבות בבית המשפט, נחתם הסכם חלוקת עיזבון בפשרה, בו קיבלו הלקוחות שלנו את מרבית רכוש בני הזוג ז"ל.

 • 05 נוב, 2013

  תביעה לתשלום דמי מזונות שהוגשה על ידי ידועה בציבור

  מדובר בתביעה לתשלום דמי מזונות שהוגשה על ידי ידועה בציבור של הלקוח שלנו ר.י. בית המשפט קבע כי חבות במזונות נובעת מן הדין האישי, ושעה שהצדדים לא נישאו הרי אין חבות במזונות לפי הדין האישי. כמו כן קבע בית המשפט כי לתובעת עדיין יש כושר השתכרות בשעה שהנתבע מתקיים מקצבת זקנה של הביטוח הלאומי. בית המשפט דחה את טענות התובעת ולא פסק לה לנוכח הפרידה שום סכום כספי מזונות/דמי שיקום או דמי הסתגלות כפי שתבעה.

 • 12 ספט, 2013

  תלונה של אשה כנגד בעלה בעבירות של אלימות ותקיפה סתם

  תלונה של אשה כנגד בעלה בעבירות של אלימות ותקיפה סתם. הבעל הודה במסגרת כתב אישום מתוקן במיוחס לו, אולם בית המשפט ביטל את הרשעתו של הנאשם והתחשב בתעסוקתו ובכך שמדובר בעבירה ראשונה שלו.

 • 08 ספט, 2013

  הוחלט על איזון בלתי שיוויוני של נכסים

  הוחלט על איזון בלתי שיוויוני של נכסים עקב הבדלי הכנסה עתידית בין בני הזוג, הבדלים במצב הבריאותי והעובדה שהבעל, שסובל מנכות, כבר לא יצבור יותר זכויות פנסיה בעוד שהאישה תמשיך בצבירה.

 • 21 יול, 2013

  בית המשפט מחק בקשה להשבת קטינה לסין

  בית המשפט מחק בקשה להשבת קטינה לסין, שהוגשה כנגד לקוחה שלנו על ידי בעלה. מאחר וסין אינה צד לאמנת האג (החזרת ילדים חטופים), התקבלה טענתנו שאין לנהל תיק חטיפה אלא בקשה לצו "הביאס קורפוס". הבקשה גם נדחתה, לאחר שהוכחנו שהבעל-התובע למעשה עבר בעצמו למדינה שלישית, ולאחר שחשש להתייצב לדיונים ובכך הפר הוראות שיפוטיות. בית המשפט פסק הוצאות בסך 25,000 ₪ לטובת הלקוחה שלנו.

 • 17 יול, 2013

  החלטה שקיבלה את בקשתנו למזונות זמניים הן לאישה והן לשלושה קטינים

  החלטה שקיבלה את בקשתנו למזונות זמניים הן לאישה והן לשלושה קטינים. ביהמ"ש פסק כי הבעל מסתיר מידע, כי לא צירף את מלוא המסמכים הנדרשים וכי הודה כי לא כל הכנסותיו מדווחות. כתוצאה מכך חייב ביהמ"ש את הבעל במזונות ותשלום דמי מדור בסכום כולל העולה על משכורתו החודשית מהטעם שסביר כי יש בידו הכנסות נוספות.

 • 07 יול, 2013

  נדחתה בקשה של אם לפסיקת מזונות זמניים

  נדחתה בקשה של אם לפסיקת מזונות זמניים וזאת נוכח טענות שטענו בשם מרשינו לפיהן בין הצדדים נכרת הסכם ממון שאושר כדין בו הוסדרו מזונות הקטין ונוכח העובדה שהבקשה למזונות זמניים לא נתמכת בכל אסמכתא לנטען בה.

 • 13 יונ, 2013

  בית המשפט לענייני משפחה העניק ללקוחה יותר ממחצית הרכוש המשותף

  בפסק דין יוצא דופן זה, הצלחנו לשכנע את בית המשפט לענייני משפחה להעניק ללקוחה שלנו, לא רק חלק מבית המגורים שלה, בו התגוררה שנים, שנרשם על שם אמו של בעלה, אלא גם יותר ממחצית הרכוש המשותף לה ולבעלה.

  למרות שנטל ההוכחה הוטל עלינו – השופטת השתכנעה במכלול העובדות שהצגנו ובשימוש הייחודי שביקשנו שתעשה בהוראות חוק יחסי ממון, ופסקה כי שכנענו שרישום הבית ע"ש אמו של בעלה נבע מכספים משותפים שלה ושל בעלה.

  עוד הצלחנו להוכיח לשופטת, שהנתבע הסתיר נתוני אמת אודות השתכרותו ושהוא הבעלים האמיתי של חברת ניקיון שהקים, למרות שהועברה ע"ש צידי ג'. כתוצאה מכך, העניקה השופטת ללקוחה שלנו, בין היתר, 1/3 מהזכויות בבית שנרשם ע"ש אמו של הבעל, 70% מדירה שהייתה לצדדים, על אף רישומה בחלקים שווים, והותירה לה את כל זכויות הפנסיה שצברה, מבלי שתצטרך לחלוק מהם עם בעלה.

  בית המשפט פסק הוצאות בסך 40,000 ₪ לטובת הלקוחה שלנו.

 • 06 יונ, 2013

  החלטה על עיכוב הליכי גביה

  החלטה על עיכוב הליכי גביה עד למתן פסק דין בערעור על החלטת ראש ההוצל"פ. ההחלטה ניתנה ללא שהתבקשה תגובת המשיבה עקב סיכויי ערעור טובים.

 • 18 מאי, 2013

  ביהמ"ש קיבל את עמדת הלקוחה שלנו

  בתביעה זו קיבל ביהמ"ש את עמדת הלקוחה שלנו, לפיה יש לזקוף את ההפסד של מלוא כספי הדירה שהייתה בבעלות הצדדים, במסחר באופציות מעו"ף בבורסה, לחובת הבעל בלבד, ולקזז את ההפסד מחלקו ברכוש המשותף. יתר על כן קבע ביהמ"ש כי נוכח העובדה שהבעל בילה את זמנו בהימורים ולא עבד כמעט כלל לפרנסת המשפחה, אין לפסוק לו מחצית מהפנסיה של האשה, אלא יש להסתפק ב- 35% בלבד.

 • 24 מרץ, 2013

  בקשת רשות ערעור על החלטת בימ"ש לענייני משפחה

  בקשת רשות ערעור על החלטת בימ"ש לענייני משפחה. ביהמ"ש דחה את בקשת רשות הערעור של האם וקבע כי העובדה שאושר הסכם גירושין שקיבל תוקף של פס"ד בו נקבע כי המשמורת על הקטין תהא בידי האם, אינה מהווה מחסום בפני החלטה שונה, גם אם זו ניתנה חודשים ספורים לאחר אותו הסכם. השיקול הבלעדי המנחה את ביהמ"ש בענייני משמורת ילדים הינו עקרון טובת הילד. בימ"ש אינו כבול בהחלטות קודמות בעניין המשמורת ואף לא בהחלטה שאישרה את הסכמת הצדדים לעניים המשמורת, אם מוכח שטובת הקטין מחייבת שינוי ההחלטה בעניין. בנוסף נקבע כי החלטת ביהמ"ש קמא, איננה מבטלת את חזקת גיל הרך. המשמורת על הקטין לא נשללה מהאם, היא נותרה משמורנית על בנה, אם כי יחד עם האב. אשר לאחריות הורית משותפת שלה התנגדה האם, הרי שזו קבועה בסעיפים 14,15 לחוק הכשרות ואין בינה לבין קביעת המשמורת המשותפת ולא כלום. בנוסף, ביהמ"ש המחוזי התייחס להתנהלות האם אשר הקליטה את פקידת הסעד במהלך פגישתה עמה ואף סירבה להגיש את התמלילים הללו במהלך הדיון שמדובר במעשה שלא ייעשה.

 • 18 מרץ, 2013

  הגשנו בקשה למינוי סביו וסבתו של קטין כאפוטרופסים נוספים עליו

  הגשנו בקשה למינוי סביו וסבתו של קטין כאפוטרופסים נוספים עליו, וזאת לאחר שאמו נפטרה, ואביו המאמץ, בעלה של אמו, הפסיק לטפל בו. ביהמ"ש מינה את הסבים כאפוטרופסים בלעדיים על הקטין למשך 6 חודשים, עד לקבלת תסקיר מקיף.

 • 11 מרץ, 2013

  בית הדין קיבל את עמדת מרשנו ודחה את תביעת שלום הבית שהגישה אשתו

  בית הדין קיבל את עמדת מרשנו ודחה את תביעת שלום הבית שהגישה אשתו. ביה"ד קבע כי יש לבחון מה הם המניעים להגשת תביעה שכזו או לחילופין האם תביעה שכזו הוגשה בתום לב, שכן: תביעה לשלום בית יש בה פרדוכסליות היות וכל תביעה במהותה הינה פתיחת חזית על ידי צד אחד כנגד צד שני בעוד שלום בית מבטא את ההפך, היינו סיום משבר. פרדוכס נוסף הינו שלא ניתן לפסוק על מה שמסור ללב. זאת ועוד, תביעה לשלום בית יכולה לשמש להשגת יתרונות משפטיים כנגד הצד השני.

 • 09 מרץ, 2013

  ביהמ"ש דחה את בקשתה של אחותו של מרשינו לסלק את התנגדותו לקיום צוואת אמם על הסף

  ביהמ"ש דחה את בקשתה של אחותו של מרשינו לסלק את התנגדותו לקיום צוואת אמם על הסף. האחות טענה כי אחיה אינו "מעוניין בדבר" כמשמעותו של מונח זה בסעיף 67 לחוק הירושה הקובע מי יכול להתנגד לקיום צוואה. הנימוק שהביאה האחות הוא שהמנוחה ערכה שלוש צוואות אשר, על אף הבדלים קלים ביניהן, בכולן נושל האח מהעיזבון. ביהמ"ש קבע כי למרות שעל פניו נראה כי סיכוייו של האח לקעקע את כל שלוש הצוואות קלושים הרי שדי בכך שהוא יורש עפ"י דין כדי להגדירו כ"מעוניין בדבר" ולכן דחה את הבקשה לסילוק על הסף.

 • 12 פבר, 2013

  פסק דין אשר קיבל תביעה של אב

  "פסק דין אשר קיבל תביעה של אב להעברת המשמורת על שני ילדיו הקטינים מאמם. המשמורת נקבעה בהסכם גירושין אך האב טען כי טובת הילדים מחייבת כי המשמורת תועבר אליו.
  לאחר שביהמ""ש נפגש עם הילדים התקבלה התביעה במלואה."

 • 22 ינו, 2013

  ביהמ"ש המחוזי דחה בקשת רשות ערעור

  ביהמ"ש המחוזי דחה בקשת רשות ערעור על החלטת השופטת מימון שסירבה להקטין את המזונות. נפסק כי הבעל לא הביא שום ראיה לכך שההסכם היה זמני או כי הכנסותיו פחתו. ביהמ"ש נימק זאת בכך שבהסכם לא הוגדר הסכום החודשי כ"מזונות" אלא כ"הסדר כלכלי שוטף" וכי הסכום הגלובלי לא הבחין בין צרכי הילדות לצרכי האישה.

 • 12 דצמ, 2012

  הגשנו עבור מרשינו בקשה לשכ"ט אפוטרופוס לחסויה שהלכה לבית עולמה

  הגשנו עבור מרשינו בקשה לשכ"ט אפוטרופוס לחסויה שהלכה לבית עולמה. האפוטרופוס מונה בשנת 2000 ושימש בתפקיד עד לפטירת המנוחה, אולם הוכחנו לבית המשפט כי גם לפני המינוי הפורמלי שימש כאפוטרופוס למעשה וטיפל בכל ענייניה של המנוחה במסירות רבה. לאור נסיבותיו המיוחדות של התיק שהוצגו בפני ביהמ"ש, לאור השנים הרבות בהן פעל האפוטרופוס ואף ניהל את תיק ההשקעות של החסויה, אישר ביהמ"ש את שכר הטרחה המבוקש בסך 550,590 ₪.

 • 07 נוב, 2012

  התקבלה תביעת אם המיוצגת על ידינו להגדלת מזונות ילדיה שנקבעו בפסק דין

  התקבלה תביעת אם המיוצגת על ידינו להגדלת מזונות ילדיה שנקבעו בפסק דין. ביהמ"ש קבע כי הוכח שינוי נסיבות משמעותי בנוגע להכנסות האב ופסק כי אם אמנם נכונה טענת האב כי, כעורך דין עצמאי, הוא משתכר רק 5,000 ₪ לחודש הרי שעליו לחפש עבודה כשכיר וכך יגדיל את הכנסתו.

 • 01 נוב, 2012

  הצדדים אישרו הסכם גירושין בו קבעו כי הקטין יהיה במשמורת של האם בלבד

  "הצדדים אישרו הסכם גירושין בו קבעו כי הקטין יהיה במשמורת של האם בלבד.
  זמן קצר לאחר מכן, הגיש האב תביעת משמורת ובימ"ש אימץ את המלצותיה של פקידת הסעד וקבע משמורת משותפת על בנם המשותף של הצדדים שהנו בן 3.5 שנים והורה על הרחבת הסדרי שהות בין האב לבנו.
  בימ"ש קבע כי משמורת ואחריות הורית משותפת לשני הורים מטיבים וראויים, היא מסר משמעותי להורים ובמיוחד לילד.
  בימ"ש דחה את טענותיה של האם כי האב מכור למשחקי פוקר ומשחקים אלו יפגעו בילד בשהייתו אצלו.
  בימ"ש הביע צער כי האם מבקשת לנכס את הילד לעצמה ומסרבת לראות כי לילד יש אב, ואותו אב אהוב על הילד ודווקא בעת הצהרה על מתן אחריות הורית משותפת, יש לחזק את הקשר שבין האב לילד וזה לא על חשבון הקשר שבין הילד לאם".

 • 03 אוק, 2012

  ביהמ""ש דחה את ערעורו של האב על החלטת ראש ההוצל""פ

  "ביהמ""ש דחה את ערעורו של האב על החלטת ראש ההוצל""פ בטענת ""פרעתי.
  ביהמ""ש פסק כי האב אינו רשאי לקזז מדמי המזונות הזמניים סכומים ששילם עבור צרכי הילדים.
  ביהמ""ש דחה את טענת האב כי אינו מחוייב במזונות זמניים עבור התקופה בה התגוררו האישה והילדים לפסוק במחלוקות הנוגעות להוצאות המיוחדות בדמי המזונות כגון חוגים והוצאות רפואיות. ביהמ""ש קבע כי יש לפרש פירוש מרחיב את סמכותו של ראש ההוצל""פ לפרש את פסק הדין בהקשר זה."

 • 31 יול, 2012

  החלטה שדחתה את בקשת הבעל להפחתת מזונות שנקבעו בהסכם

  החלטה שדחתה את בקשת הבעל להפחתת מזונות שנקבעו בהסכם. למרות שאין חולק כי אחת הילדות הגיעה לבגרות פסקה השופטת מימון כי לא הוכחה טענת הבעל שההסכם נועד להיות זמני ולכן סירבה להקטין את המזונות.

 • 26 יול, 2012

  ידועה בציבור זכאית למחצית הרכוש שנרשם ע""ש הגבר

  "פס""ד – ידועה בציבור זכאית למחצית הרכוש שנרשם ע""ש הגבר. העובדה שהתובעת טענה כי הצדדים ידועים בציבור אינה מהווה הרחבת חזית למרות שבכתב התביעה לא הועלתה טענה זו – די בכך שבכתב התביעה נטענו העובדות המובילות למסקנה משפטית זו.
  אין מניעה לתת פסק דין בפירוק שיתוף בבית מגורים גם אם התביעה לפ""ש הוגשה כמעט שלוש שנים לאחר פתיחת ההליכים ובסמוך למתן פסה""ד."

 • 23 אפר, 2012

  לאחר שש שנות התדיינות קשה ואינטנסיבית, בהן ייצגנו לקוח שנלחם על משמורת בתו ומניעת הגירתה עם אמה לארה"ב

  פסק דין זה ניתן על ידי כב' ביהמ"ש לענייני משפחה, לאחר שש שנות התדיינות קשה ואינטנסיבית, בהן ייצגנו לקוח שנלחם על משמורת בתו ומניעת הגירתה עם אמה לארה"ב, על רקע של ניסיונה של האם להוציא את האב מחיי בתו וליצור ניכור הורי. לאחר עבודת נמלים דקדקנית של הנחת עובדות ופסקי דין מנחים, שנערכה במשרדנו, כולל בדיקת מסוגלות הורית שנערכה, קיבלה השופטת את מרבית טענותינו, בפסק דין ארוך ומנומק, בו קבעה כי ההורים יהיו משמורנים משותפים ויחלקו את זמני שהיית הילדה המשותפת בחלקים שווים ביניהם. במסגרת זו דחתה השופטת את עתירת האם להגר עם הקטינה לחו"ל, הרחק מאביה. בית המשפט פסק הוצאות בסך 50,000 ₪ לטובת הלקוח שלנו.

 • 02 פבר, 2012

  בית המשפט פסק לטובת לקוחות שלנו

  בית המשפט פסק לטובת לקוחות שלנו – שלוש אחייניות של דודתן המנוחה, אשר ניהלו תביעה כנגד יורשי הבעל המנוח – אחיו ושני אחייניו. בית המשפט קיבל את טענותינו שבין בני הזוג המנוחים חלה חזקת שיתוף, ועל כן לא ניתן לשלול מיורשותיה של המנוחה את מחצית הזכויות השייכות לה, חרף רישומן ע"ש בעלה ז"ל. הוכחנו כי התנהלה מזימה מתוכננת מראש כנגד המנוחה, על מנת להטעותה לגבי זכויותיה. ואף מצאנו, תוך חיפוש מדוקדק במסמכים ואצל הרשויות, כי המנוח ויורשיו אף הסתירו קיומו של מגרש שהוברח לאחי המנוח. וכך זכו הלקוחות שלנו גם בחלק משתי דירות שנרשמו ע"ש אחי המנוח בעסקת קומבינציה. בית המשפט חייב את הנתבעים לשלם ללקוחות שלנו הוצאות ובסך 70,000 ₪.

 • 11 דצמ, 2011

  הגשנו לבית המשפט בקשה לביטול עיקולים שהוטלו על רכושו של הבעל

  הגשנו לבית המשפט בקשה לביטול עיקולים שהוטלו על רכושו של הבעל, במסגרת תביעה לאיזון משאבים שהוגשה כנגדו על ידי אשתו. בקשתנו התקבלה לאחר שהצלחנו להוכיח כי דווקא מבקשת הסעד היא זו שביצעה הלכה למעשה פעולות הברחה, ובכך נשלל אחד היסודות הנדרשים למתן סעד זמני – יסוד תום הלב.

 • 06 דצמ, 2011

  הגשנו ערעור על פסק דינו של בית המשפט לענייני משפחה

  הגשנו ערעור על פסק דינו של בית המשפט לענייני משפחה אשר דחה תביעה לפס"ד הצהרתי שהגישה המערערת בה עתרה לבטל פסק דין שניתן במעמד צד אחד בשנת 2004. לאור טענותיה המפורטות של המערערת בכתב הערעור לפיהן לא ניתן לה יומה בבית משפט, המליץ ביהמ"ש המחוזי לצדדים להסכים על ביטול פס"ד משנת 2004 והחזרתו של העניין לבית המשפט לענייני משפחה.

 • 29 נוב, 2011

  נשוא התיק הינה תביעתו של אב לשינוי משמורת של שני בניו

  נשוא התיק הינה תביעתו של אב לשינוי משמורת של שני בניו, אשר במסגרת הסכם גירושין עליו חתם, הוענקה לאם. לשם ההכרעה במחלוקת מונה ד"ר גוטליב לשם מתן המלצותיו. המומחה המליץ על הותרת המשמורת בידי האם, תוך עריכת שינויים בהסדרי שהות, אשר מקיימים בפועל מעין "משמורת משותפת". כב' הש' ויצמן קבע כי בנסיבות העניין אין כל מניעה לקבל את בקשת האב, שיוצג ע"י משרדנו, ולקבוע כי משמורתם של הקטינים תהא משותפת, וזאת נוכח זמני שהות רחבים.

 • 12 ספט, 2011

  התקבלה בקשתנו להעביר משמורתם של תאומים בני 9 מהאם לאב

  התקבלה בקשתנו להעביר משמורתם של תאומים בני 9 מהאם לאב, וזאת נוכח מסקנותיה של בדיקת מסוגלות הורית לפיה הפתולוגיה האישיותית של האם מסכנת את ילדיה.

 • 01 ספט, 2011

  תביעה לפס"ד הצהרתי שהגיש גבר כנגד ידועתו בציבור לשעבר

  תביעה לפס"ד הצהרתי שהגיש גבר כנגד ידועתו בציבור לשעבר ובה עתר למחצית מכלל רכושה. הצדדים היו חלוקים באשר לפרשנות הסכם הממון עליו חתמו. בהליך ההוכחות צומצמה המחלוקת לסכום אשר היה מצוי בחשבון בנק שהיה שייך לאשה, ואליו צורף הגבר. ביהמ"ש קיבל את עמדת מרשתנו לפיה כאשר מדובר בחשבון שלא נפתח מלכתחילה כמשותף, אלא אחד השותפים הצטרף אליו, נדרשת הוכחה בדבר גמירות הדעת של "הנותן" להענקת המתנה – כך שהסכומים שהיו מופקדים בחשבון יהפכו למשותפים. ביהמ"ש קבע כי בנסיבות המקרה התובע לא הרים את הנטל המוטל עליו, לפיכך יש ללמוד את כוונת הצדדים מהסכם הממון עליו חתמו ולקבל את טענותיה של הנתבעת, אשר יוצגה על ידינו.

 • 17 יול, 2011

  ביהמ"ש ביטל צו לעיכוב יציאתו של מרשנו מהארץ

  ביהמ"ש ביטל צו לעיכוב יציאתו של מרשנו מהארץ. נקבע כי הוכח שהנתבע עובד בחו"ל וכי הקרע בין הצדדים החל שנים מספר בטרם הוגשה התביעה. עוד נקבע כי יש לנתבע רכוש מספיק בארץ לשם הבטחת תשלום מזונות עתידי.

 • 29 מאי, 2011

  האשה, אשר יוצגה על ידינו, הגישה תביעה לביטול סעיפים בהסכם גירושין

  "האשה, אשר יוצגה על ידינו, הגישה תביעה לביטול סעיפים בהסכם גירושין, בשל הפרתם. הצדדים אישרו הסכם גירושין בביהמ""ש בו נקבע כי הבעל קונה את חלקה של האישה בדירה המשותפת בתמורה לסך של 19,000 $ והאישה מוחקת את תביעותיה בביהמ""ש. הצדדים התגרשו, אולם זמן קצר לאחר מכן חזרו לחיות שוב ביחד, התגוררו יחדיו בדירת המגורים המשותפת והביאו לעולם ילד נוסף. בימ""ש קבע כי בהסכם שקיבל תוקף של פס""ד, ניתן להפריד בין החלק הנוגע לדירה ליתר חלקי ההסכם. האישה היתה אמורה להעביר זכויותיה בדירה לבעל בלא תמורה, למחוק את תביעותיה ולקבל ממנו סך של 19,000$. האישה אכן מחקה את תביעותיה, אך לא קיבלה את סכום התמורה שהוסכם וגם הזכויות בדירה לא הועברו על שם הבעל. מכאן הסיק ביהמ""ש כי הבעל הפר את חיובו בתשלום לאישה בגין הויתור על זכויותיה בדירה. ומדובר בהפרה יסודית המבטלת סעיפים אלו של ההסכם.
  בימ""ש קיבל את תביעת האישה והורה על ביטול חלקי של הסכם הגירושין וקבע כי הזכויות בדירה יהיו שייכות לשני הצדדים בחלקים שווים."

 • 27 אפר, 2011

  תביעה של האב להפחתת מזונות לאחר שאושר בין הצדדים הסכם גירושין

  תביעה של האב להפחתת מזונות לאחר שאושר בין הצדדים הסכם גירושין. בהסכם התחייב האב לשלם מזונות לבנו הסובל מפיגור שכלי ובעל צרכים מיוחדים למשך כל חייו וכן לבתו עד הגיעה לגיל 21. האב טען לשינוי נסיבות וכי לא נועץ בעו"ד מטעמו בטרם עריכת ההסכם. ביהמ"ש קיבל את טענות האם, אשר יוצגה על ידינו, דחה את טענות האב לעניין תרמית וקיבל את הצעת האם להפחית את סכום המזונות באופן יחסי, אולם לא ביטל את חיובו של האב להמשיך ולשאת במזונות בנו בעל הצרכים המיוחדים למשך כל חייו.

לתיאום פגישת ייעוץ
עם עו"ד רות דיין

  מעדיפים להשאיר פרטים טלפונית? 03-6708888
  התחייבות לדיסקרטיות מוחלטת

  לקבלת ייעוץ משפטי פרטני